Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک مدیران موفق


– تلاش های زیرمجموعه اش را ببیند و فقط نتیجه  کار را معیار قرار ندهد.

-ارزشمندترین معیار در بین کارکنانش سخت کوشی و تلاش و پشتکار و صداقت و مسئولیت پذیری افراد باشد.

– بین افراد تبعیض قائل نشود و عدالت را در نحوه برخورد با زیر مجموعه رعایت کند.  زمانی که یک فرد جدید به زیر مجموعه اش وارد میشود ، آن فرد را به گروهش معرفی کند و بین او و افرادی که سالها آنجا کار کرده اند و آن ها را میشناسد فرق قائل نشود. چون اگر تمامی امتیازات را برای فردی که سالها آنجا کار کرده در نظر بگیرد و زیر مجموعه اش حاضر به پذیرش فرد جدید نباشد، فرد بعد از چند روز انگیزه اش را از حضور در آن جا از دست میدهد. علاوه براینکه مدیر باید پایه گذار رابطه خوب با افراد جدید الورود سازمانش باشد باید این اخلاق را در سازمانش هم نهادینه کند و دیگران را مسئول اشتباهات فرد جدید کند که به موقع فرد جدید سازمان  را در وظایفی که به عهده اش گذاشته اند  با توجه به تجربه شان راهنمایی کنند و این مسئله به یک سنت در سازمان در بیاید. به قول احمدرضای نخجوانی عزیز (مدیر عامل شاتل) که در گفتگو با محمدرضا در یک فایل صوتی  از تجربه هایشان سخن میگفتند، گفتند که در شاتل همه مسئول همه چیز هستند و ایشان این سنت را گذاشته اند که نباید در زیرمجموعه شان کسی دور خودش یک حصار بکشد و بگوید این موضوع در شرح شغلی و حیطه کاری من تعریف نشده.

– آموزش افرادش برایش در اولویت اول باشد. افراد ابتدا باید خوب آموزش ببینند و بعد به آنها مسئولیت داد. افراد باید این اطمینان را داشته باشند که اگر به مشکلی در انجام پروژه بربخورند، کسانی (اعم از مدیریت یا همکارانش)هستند که برایشان وقت بگذارند که مشکل حل شود.

من در شاتل کار نکردم ولی زمانی که  در همان فایل صوتی از آقای نخجوانی شنیدم که برای کارکنانشان کلاس نجوم (با این هدف که نجوم باعث میشود که ما خودمان و مشکلاتمان را در مقابل عظمت جهان هستی کوچک ببینیم و دیدن عظمت ما را  به خضوع وا میدارد و باعث می شود که مشکلاتمان را هم خیلی جدی نگیریم) در نظر گرفته اند از اینکه مدیری علاوه بر آموزش در حوزه مرتبط به رشد کارکنانش هم بها میدهد واقعا لذت بردم.
– و سنت بسیار خوب دیگری که جناب نخجوانی در شاتل دارند این است که تا حد یاز زندگی شخصی تمام کارکنانشان اطلاع دارند. مثلا نام و سن و مقطع تحصیلی فرزندان کارکنانش را میداند و اگر به هر دلیلی یک نفر روزی به خاطر مسائل شخصی حالش خوب نباشد بدون اینکه خودش متوجه بشود کسی را که با آن فرد راحت تره میفرستد تا از او دل جویی کند و اگر نیاز بهش مرخصی بدهد تا در حد توان مدیریت بتواند کاری در جهت بهبود حال آن شخص کند. این ویژگی از نظر من قابل تقدیر.
– و اما آخرین ویژگی که یک مدیر را از تمام مدیران دنیا متمایز میکند به نظرم وقت گذاشتن برای زیر مجموعه است(همان توجه که در آخرین سخنرانی محمدرضابه آن اشاره فرمود). من افتخار کارمندی محمدرضا را نداشتم ولی زمانی که در متمم به تک تک ما اختصاص میدهد و حس خوبی که با این کار به ما منتقل میکند با هیچ متر و معیاری قابل اندازه گیری نیست.