Menu
نویسنده مطلب : سید محمد هادی بغدادی

مطلب مورد بحث:

در کدام حوزه تسلط کلامی نیازمند تمرین بیشتر هستیم؟


موضوع آخر با به کار بردن ۴۰۴ کلمه
نکات جالب(شاید بدیهی ولی نیازبه یادآوری):
۱٫استفاده بیش از حد از عبارت(به نظر من) در صحبت های من مشهود بود.در حالت کلی، دلایلی که برای این موضوع به ذهنم میاد:خودشیفتگی(که انشالله در مورد من صادق نیست:-) ) و محافظه کاری برای وجود راه فرار در صورت مواجه با انتقاد دیگران میباشد. با توجه به ایکه، در یک صحبت چند دقیقه ای  مستمعین میدانند که من نظرهای شخصیم را ارائه میدهم، پس نیازی به توضیح این امر واضح نیست.
۲٫تأثیر صحبت های روزمره و عادی، در انواع صحبت ها به خصوص صحبت های رسمی که موضوع این تمرین بود؛ برایم دوباره محرز شد. این تأثیرها در انتخاب کلمات، نوع گویش، لهجه و ریتم صحبت هایم واضح و ملموس بود.