Menu
نویسنده مطلب : محمد پهلوانی

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


آیا با سانسور رسانه ها،تنش در فضای اجتماعی کاهش می یابد؟

با پیدایش ماهواره، اینترنت و شبکه های اجتماعی سانسور رسانه ها خیلی امکان پذیر نیست و هر کسی با اندکی جستجو می تواند به مطالبی که می خواهد دسترسی پیدا کند.سانسور رسانه ها شاید در کوتاه مدت باعث کاهش تنش شود اما مطمئناً در بلند مدت میتواند باعث افزایش تنش  و حتی  فروپاشی یک حکومت و جامعه گردد. به قول آقای خاتمی اندیشه را نمی توان سانسور و محدود کرد.چون در این صورت اندیشه زیرزمینی می شود. آتشی زیر خاکستر  که نه رشد آن و نه جهت آن قابل کنترل و پیش بینی نیست.یک جامعه توسعه یافته با افزایش آگاهی مردم به وجود می آید نه سانسور

به نظر بسیاری از کارشناسان  مسائل سیاسی و اجتماعی بزرگترین دلیل فروپاشی  جوامع وحکومتها ایجاد فضای خفقان و اختناق است.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟