Menu
نویسنده مطلب : سعیده احمدزاده

مطلب مورد بحث:

کتاب مهارت حل مسئله


من هم بارها و بارها دچار افول در میانه راه شدم ، زمانی که معماری می خوندم و سعی در یادگیری طراحی داشتم گاهی اونقدر وسواس در طراحی و چیدمان صحیح داشتم که یا زیبایی و خلاقیت فدای اعداد و ارقام می شد و یا بالعکس . به نطر با اطلاعات بیشتر و نکات ریز و درشت بیشتری که روز هم تلنبار میشن ، انتخاب و چینش درست این داده ها به مشکل برخورد می کنه و باید مدتی ذهن به خودش فرصت بده تا بتونه داده ها رو دسته بندی ، طبقه بندی و اولویت بندی کنه ..دقیقا مثل ذهن من که نه می خواست محاسبات و سازه ها رو به هم بزنه و نه به زیبایی و خلاقیت دست بزنه که ذهن با عجله ای که من داشتم پیش نمی رفت و این باعث افول در میانه و یا بهتر بگم تراوشات ذهنم سرریز کرده بود و کنترل کردنش احتیاج به زمان داشت .