Menu
نویسنده مطلب : علیرضا محمدی

مطلب مورد بحث:

جملاتی از ادوارد دمینگ


من کتابی یه عنوان آموزه های دکتر دمینگ را چند سال پیش  مطالعه کردم این کتاب فوق العاده است و مطالعه ان شاید مثل کتاب هدف گلدرت محدودیت رشته ا ی خاصی نداشته باشد و سرکار خانم میترا تیموری به شیوای مطلب را ترجمه کرد ه است .

پیشنهاد خاصی دارم که فصل رقابت این کتاب را حتما مطالعه فرمایید که از جمله فصل های تقریبا  پایانی  کتاب است  . فراموش نکنیم که این آموزه ها در چه سال های بیان و مطرح شده و امروز ما از خواندن آن مشعوف می شویم  من جمله ای  از این کتاب راخیلی دوست دارم که نوشتن آن خالی از لطف نیست :

افراد نمی توانند از قابلیت سیستمی که در آن هستند پیشی بگیرند

جالبه بدونید سال ۸۷ که من این کتاب رو برای چند مدیر و صاحب تصمیم هدیه دادم  شاهد نقد های و بیان ایراداتی نسبت به تفکرات این بزرگوار بودند  که برای من این سطح از اعتماد به نفس جالب بود و البته تعجب انگیز