Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

روتین چیست؟ شما چند روتین روزانه دارید؟


– من همیشه بعد از خوردن غذا حتما مسواک می زنم و این رو فراموش نمی کنم. حتی سرکار مسواک و خمیر دندون دارم و بعد از ناهار این کار رو انجام میدم سر کار.

– حتما قبل از جلسات از خشبو کننده دهان و بدن استفاده می کنم و با ظاهر آراسته می رم و این جزء قوانینم هست.

– آخر هر هفته به پدر و مادرم و پدر بزرگ و مادربزرگم سر میزنم. خانواده همسرم چون در شهر دیگه ای هستن هر دو هفته یک بار تماس تلفنی دارم شخصا.

– سایت تیوال رو چک می کنم و به دنبال تئاترهای خوب هستم تا بلیطش رو تهیه کنم و با همسرم ببینیم.