Menu
نویسنده مطلب : فرشید فراست

مطلب مورد بحث:

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی


ساختن و توسعه دادن

هر دو را معادل واژه develop در زبان لاتین می دانستم اما دو معنی متفاوت دارند

توسعه دادن به معنای گسترش و تقویت امورزیربنایی تر است

اما ساخت به معنی بوجود آوردن چیزی بر یک بستر است

برای نمونه شهر توسعه داده می شود و ساختمانها در آن ساخته می شوند

البته بسته به اینکه در چه لایه ای صحبت کنیم ممکن است توسعه معنای متفاوتی پیدا کند
دولت کشور را توسعه می دهد و کارخانه ها در آن ساخته می شوند
کارخانه متمم توسعه داده می شود و محصولات در آن ساخته می شوند

در مورد نرم افزار هم فکر می کنم ساخت نرم افزار معادل بهتری از توسعه نرم افزار برای developing the software باشد