فریده بهرامی - بهترین معلم ریاضی کیست؟
Menu
نویسنده مطلب : فریده بهرامی

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


بخش عطیمی از کار من در ارتباط با نرم افزار و کار کردن با نرم افزارهای مختلف هست. وقتی این جمله رو خوندم Error های نرم افزار در هنگام طراحی برام تداعی شد. من که بیشتر نرم افزار ها رو سعی میکنم خودم یاد بگیرم و کلاس نمیرم متوجه شدم که بخش عظیمی از یادگیری وقتی بوده که به یک ارور برخوردم . این باعث میشد برم  بیشتر سرچ کنم و تمرکز کنم تا بتونم اون مشکل رو برطرف کنم و در نتیجه خیلی چیزای دیگه هم یاد میگرفتم. اشتباهات در زندگی هم میتونه راهی برای پیشرفت و یادگیری بهتر برامون باشه.