Menu
نویسنده مطلب : حسن خان

مطلب مورد بحث:

نگاهی دقیق‌تر به کلمات: توسعه و پیشرفت


بحث خیلی خوبی بود و لذت بردم. با توجه با اینکه رشته تحصیلی من مدیریت بوده، با اینگونه اصطلاحات زیاد سروکار داشتم. میخوام یکی از روش های اندازه گیری پیشرفت رو برای دوستان متممی عزیز بنویسم:
۱-قرار دادن هدف قابل دسترس
۲-ارزیابی روند در فواصل زمانی منظم
۳-ارزیابی نتیجه میان مدت و بلند مدت
۴-تعریف مجدد و اصلاح فرآیند و برنامه
۵-گسترش تدریجی فعالیت
با تشکر از گروه متمم.