Menu
نویسنده مطلب : امین رستاد

مطلب مورد بحث:

آیا در ارتباطات و مذاکره رفتار انفعالی تهاجمی دارید؟


سلام

یکبار در شرکتی که کار می کردم بعد از ۹ روز جلسه که تا ۱۰ شب طول میکشید شرح وظایف مدیر فروش و چگونگی انجام آنها را در جلساتی با حضور مدیرعامل و مدیر فروش و من به عنوان مشاور و مدیر بازاریابی و مدیر منابع انسانی بررسی کردیم و دقیقا تعین کردیم چه کارهای باید انجام شود و چگونه و چه کارهایی نباید انجام شود و معیار ها و غیره که در نهایت با توافق همگی تمام شد و اتفاقا مدیر فروش شرکت تمام و کمال پذیرفت و حتی تاکیدبر انجام هرچه سریتر کارها هم کرد و در جلسه خیلی مثبت و موافق بود، امادر عمل ۱۸۰ درجه برعکس عمل کرد به همین راحتی

یا یکبار بعد از صرف تقریبا ۳ روز کار طاقت فرسا بر اساس استاندارهای انبارداری و چیدمان، انبار شرکت رو کلا از اول چیدمان کردیم به طوری که هر کالا  بر اساس کدینگ خودش در مکان مشخصی باشه که حتی اگر یک نفر تازه واره هم بخواد چیزی رو پیدا کنه براحتی بر اساس ترتیب کد کالا موفق بشه و از قضا انباردار ما هم در طی این ۳ روز کاملا با ما همکاری کرد  اما بعد از فقط یک هفته سیستم به روال نامنظم ( طوری که فقط شخص انباردار میدونست چی به چیه ) برگشت و در توضیح این مطلب انبار دار فقط گفت نمیشه شما که اینجا نیستین . در حالی که هنگام اصلاح ایشان کاملا موافق بود و حتی استقبال هم کرده بود