- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سارا رضائی

مطلب مورد بحث:

مدیریت خشم | برخی از روش های ناکارآمد تخلیه خشم


سلام،

مواردی که به ذهن من می رسد:

۱) والدین خشمگین

۲) محیط خانوادگی پر استرس

۳) نتیجه گرفتن از خشم (افرادی که از کودکی یاد می گیرند تنها با خشمگین شدن می توانند به خواسته های خود برسند)

۴) محیط کار پر استرس

۵) افکار منفی

۶) ترس

۷) فرهنگ (این که من فکر کنم چون مرد هستم، مدیر یا سرپرست خانواده هستم، از یک شهر خاص یا یک نژاد خاص هستم پس حق دارم بیشتر از سایر افراد خشم خودم را ابراز کنم)