Menu
نویسنده مطلب : حسین کاظمی

مطلب مورد بحث:

روش علمی چیست؟ چه ادعایی علمی است؟ آیا همه چیز باید علمی باشد؟


بعد از خواندن این درس به یاد روش تست A/B در درس استراتژی محتوا افتادم و ضعف شدیدی رو در مدل ذهنی خودم  برای فکر و استفاده  از روش علمی حس کردم .

بنابراین تصمیم گرفتم بجای جستجو و پیدا کردن یک مثال و شرح آزمایش طراحی شده ، به طور کامل درباره روش علمی بخونم و مهارتم رو در این زمینه افزایش بدم اما از اونجایی که متمم عزیز این تمرین رو مهم نامگذاری کرده بود ترجیح دادم این تصمیم رو اینجا بنویسم تا بدون کامنت گذاشتن از این درس رد نشم.