Menu
نویسنده مطلب : فاطمه محمدی

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


سلام

دو واژه به نظر من می رسد یکی وسواس هست و یکی افسردگی. ما به راحتی با نگاه کردن به رفتارهای دیگران، به آنها برچسب می زنیم (و حتی به خودمان هم) و بدتر از آن شروع به تجویز و درمان می کنیم. بدون اینکه بدانیم کدام رفتار چه ویژگی هایی را داشته باشد وسواس هست و به چه چیزهایی وابسته هست و خیلی از بررسی های دیگر. همینطور در مورد افسرگی.