Menu
نویسنده مطلب : فرهاد فارسی

مطلب مورد بحث:

کیفیت زندگی کاری چیست و چگونه بهبود پیدا می‌کند؟


سلام

در یکی از شرکت هایی که سابقه کار در آن را داشتم با اعمال موارد زیر شرکت در طی یکسال به گردش مالی حدود دو برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن دست یافت :

۱) خرید هدیه تولد برای کارکنان و اعضای خانواده آنها در سالروز تولد هریک

۲) اعطای جوایزی به فرزندان کارکنانی که سال تحصیلی را با موفقیت پشت سر گذاشتند (نه فقط به کسانی که با معدل بالا قبول شدند)

۳) تهیه فرم های ارزیابی ماهانه پرسنل و اعطای پاداش هر سه ماه یکبار به کارکنانی که نسبت به ماههای قبل از آن تغییر مثبت داشتند

۴) تشکر روزانه مدیر تولید و مدیران ارشد از تلاشهای پرسنل در خلال روز کاری و در مواجه با افراد مختلف

۵) اعلام گزارش تولید و روند فعالیت شرکت در پایان هر ماه و مقایسه آن با ماههای قبل در تابلو اعلانات
۶) ورزش صبحگاهی