Menu
نویسنده مطلب : سعید صلاحی

مطلب مورد بحث:

رفتارها و عادتهای فردی در زندگی


من این مجموعه دروس را شروع میکنم چون عنوان اش از دو بخش تشکیل شده است.

عادات: در مورد اهمیت بالای عادات در ساختن یک زندگی با معنا و رضایت بخش هیچ شکی نیست.

کوچک: ما انسان ها برای انجام دادن کار های بزرگ باید با قدم های کوچک شروع کنیم همه ی ما جمله معروف را شنیده ایم که می گوید:

طولانی ترین سفر ها با یک قدم شروع می شود.

در طول درس ها هم عادت های زندگی شخصی خود را بیان می کنم چون احساس می کنم حرفی برای گفتن دارم در این زمینه.