Menu
نویسنده مطلب : سیدمحمدیوسفی

مطلب مورد بحث:

فرصتها و تهدیدهای ناشی از خودافشایی - مهارت خودافشایی (قسمت دوم)


ما یک دیبر زبان داشتیم که در مورد همه چی خود افشایی میکرد انقدر که باعث شده بود فکر کنیم طرف اصن همیشه لاف میزنه و همچنین گم شدن موقعیت شغلی اش شده بود درصورتی که الان که۷سال

از اون موضوع میگزره درک میکنم که یه اشتباه چطور تصور ما رو از معلمون تحت شعاع قرار داد درصورتی که او خیلی دلسوز بود :(