Menu
نویسنده مطلب : سعید رمضانی

مطلب مورد بحث:

کتاب از خوب به عالی | جیم کالینز


در این کتاب کالینز اثر Flywheel رو توضیح میده.

کتاب از خوب به عالی | جیم کالینز

 

اولین Flywheelها دیسک‌های بزرگ و سنگینی بودند که چرخوندن اولیه‌شون سخت بوده. اما وقتی شروع می‌کردند به چرخیدن و تندتر می‌چرخیدند برای ذخیره انرژی حرکتی استفاده می‌شدند و دیگه سخت می‌شد نگه‌شون داشت.

کالینز از این مفهوم استفاده می‌کنه تا بگه یک عامل اصلی برای موفقیت و رشد خوب یک شرکت وجود نداره و اگر قدم‌های اولیه هم انرژی زیاد بخوان و سخت باشند، بعد از چرخوندن‌های اولیه (مثلا بعد از انرژی‌ای که برا چرخوندن ۱۰۰ بار اولیه گذاشتی) دیگه خودش به اون مومنتوم میرسه و هی آسون‌تر و خودکارتر می‌چرخه.

 

فبریه ۲۰۱۹ (بهمن ۱۳۹۷) کتاب مکمل Turning the Flywheel: A Monograph to Accompany Good to Great رو در همین مورد منتشر کرد. فقط ۴۶ صفحه‌ است:

https://www.amazon.com/gp/product/0062933795