Menu
نویسنده مطلب : ریحان

مطلب مورد بحث:

تقسیم بندی شاخص‌ها: شاخصهای پیشرو در مقابل شاخصهای تاخیری


راه اندازی صفحه  اینستاگرام برای محصولاتم

– پیدا کردن منابع آموزشی مفید یا هجو

– هدفم از ایجاد صفحه چیه؟ قراره صرفا محصولمو معرفی کنم؟ / بفروشم؟ …

– طراحی نقشه راه/تم برای صفحه

– تعیین مخاطب های صفحه

– پیدا کردن هشتگ برای هر پست

شاخصی پیشرو در راه اندازی صفحه ای قوی یا ضعیف است