Menu
نویسنده مطلب : معصومه شیخ مرادی

مطلب مورد بحث:

مهرطلبی چیست؟ ویژگی های افراد مهرطلب و پرسشنامه مهرطلبی


من هم مثل نیلوفر کشاورز عزیز کتاب عصبیت و رشد آدمی کارن هورنای رو خوندم و حداقل در مورد خودم می تونم بگم که برام جالب بود از بین تیپ های شخصیتی که کارن هورنای توضیح داده بود تقریبا هر سه تا تیپ رو تجربه کرده بودم. (برتری طلب- مهرطلب- عزلت طلب)

فکر می کنم با نگاه جزیی تری به مفاهیم مهرطلبی بتونیم رفتارهای مخرب مهرطلبی رو در خودمون پیدا کنیم من فکر می کنم پرسشنامه هریت بریکر برای کسانی مفید است که شدیدا مهرطلب هستند به عبارتی به شکل وحشتناکی دلیلش هم اینه که از جمله های همیشه و همواره استفاده شده.

اما حداقل درباره خود من تجربه شخصی ام این بود که در برخی موارد رفتارهای مهرطلبانه داشته ام در تعداد اندکی از روابطم که همان تعداد اندک هم به من بسیار ضربه زده بودند اما طبق پرسشنامه هریت بریکر خودم رو مهرطلب نمی دونم.

یک مثال دیگر اینکه مثلا من بسیاری از اوقات تمایل داشتم دیگران رو خشنود کنم اما می دیدم که در اغلب موارد هیچ انتظاری از اونها ندارم و برام مهم نیست اونها چه رفتاری در قبال من دارن این البته به شکل آگاهانه ای نبود آموخته شده بود، بعد با دقیقتر شدن در رفتارهام فهمیدم این رفتار به عزلت طلبی شبیه هست تا مهرطلبی، که تو پرسشنامه هریت بریکر هم اومده.از طرفی دیگر هم برخی رفتارهای عزلت طلبانه را در خودم داشتم.
حتی فکر می کنم مواردی که هریت بریکر در جنبه های احساسی پرسشنامه آورده بیشتر به جنبه عزلت طلبی مرتبط هست البته این حرفها رو با تکیه بر این مطلب میگم ممکنه کتاب رو بخونم نظرم عوض بشه.

من فکر میکنم ما مجموعه ای از رفتارها رو داریم که این رفتارها در تیپ های شخصیتی سه گانه هورنای تقسیم بندی میشن و البته ممکنه یکی از این تیپ های شخصیتی در ما غالب باشه با این نگاه شاید بهتر بتونیم رفتارهای مخرب رو در خودمون پیدا کنیم و بهبود بدیم.