Menu
نویسنده مطلب : ادوین وارطانیان

مطلب مورد بحث:

پروژه پایانی درس تفکر سیستمی


ابتدا مدارس را مختلط میکردم تا همه بتوانند در کنار یکدیگر باشند چون جامعه هم خود یک سیستم است. یک دوره آشنایی با تفکر سیستمی برای مجموعه مدارس قرار میدادم تا تمام ارکان هر مدرسه در اون شرکت کنند و وجود روانشناس یا مشاور کودکان را در مدرسه اجباری میکردم.

خیلی مهمه که داخل مجموعه مدارس هم تفکر سیستمی وجود داشته باشه و مثل یک تیم کار کنن بنابراین روابط مشخصی وجود داشته باشه و تعامل داشته باشند و امنیت شغلی رو حس کنند. مدیر , معلم , ناظم , نگهبان و … همگی نقاط اهرمی یک سیستم هستند و باید باعث پیشرفت مدارس باشند.

فرض رو بر این میگیریم که در مقاطع دیگر هم تفکر سیستمی وجود داره پس از سال اول تا ششم به صورت یادگیری کریستالی با دانش آموزان تفکر سیستمی رو کار میکنیم و از بازیها و کارهای گروهی برای یادگیری دانش آموزان استفاده میکنیم و وارد مباحث پیچیده نمیشویم چون شرط مهمی است که کودکان دوست داشتع باشند و ارتباط برقرار کنند.مشخص کردن افق زمانی  و محدوده اثر  که دانش آموزان از سال ششم به بعد آماده یاد گرفتن مباحث جدیدی در این حوزه باشند.

کارگاه هایی به همراه والدین کودکان با مجموعه مدرسه برگذار میشود تا آنها هم با این شرایط آشنا شوند و کمک بیشتری برای رشد کودک باشند و در خانه نیز این برنامه هارو اجرا کنند چون آنها هم نقش آهرمی دارند.