سهیلا مظاهری - نامگذاری کودکان و نکاتی در مورد آن usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : سهیلا مظاهری

مطلب مورد بحث:

نامگذاری کودکان و نکاتی در مورد آن


سلام

انتخاب نام فرزند به نظرمن یکی از حساس ترین و سخت ترین  وظایفی  که بعهده والدین است چرا که در نهایت فرزند باید اسم خود را دوست داشته باشد و نسبت به نام خود احساس خوشایندی داشته باشد.

من  دوستی  دارم که یک اسم در شناسنامه  دارد و نام دیگری که از کودکی به آن نام  وی را صدا میکردند، او اصلا از نام  شناسنامه خود راضی نیست و همیشه به پدر و مادرش معترض هست که چرا این اسم را برایش انتخاب کرده اند ،  وچون نام مذهبی است  ثبت احوال به هیچ عنوان موافقت با تغییر آن نمیکند…..