Menu
نویسنده مطلب : روح اله دیداری اردکانی

مطلب مورد بحث:

یک کلیپ تصویری درباره تفکر سیستمی (بالانس)


اگر فرض کنیم در اختیار داشتن جعبه موسیقی، یک مطلوب برای همه اونها بوده باشه قاعدتا میتونستن جعبه را در مرکز صفحه مستقر کنند و مثل اول فیلم، همه افراد، در مرکز صفحه، از اون لذت ببرن. اولین نکته ای که به ذهنم میرسه اینه که به لحاظ اخلاقی، خودخواهی افراد باعث شد که به منافع جمعی فکر نکنند. دومین نکته، عدم برقراری یک گفتگو بین افراد بود. یعنی این افراد با همدیگر برای تامین منافع جمع مذاکره و دیالوگی برقرار نکردند. سومین نکته، عدم اتحاد افراد در مقابل زیاده خواهی مرد شماره ۲۳ بود. میتونستن، با اتحاد باعث بشن که شماره ۲۳ خودش سقوط کنه نه اینکه یکی یکیشون را از میدان به در کنه (داستان مولوی که یک شیر پیر حریف گله گاوها نبود و با اختلاف اندازی بین اونها، یکی یکی اونها رو شکار کرد…).