- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حامد

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


هر چند تبعات مثبتی هم میشه برای ترس از دست دادن قائل شد مثل اینکه ریسک پذیری رو در حد معقول نگه می داره و از افراط جلوگیری می کنه اما از نظر من تبعات منفی اون خیلی بیشتره. از نظر من ترس از دست دادن یک مانع بسیار جدی در راه زندگی موفق و بروز واقعیت درونی انسانه. کسی که بیش از حد نگران از دست دادن موقعیت فعلی باشه هیچگاه قدم در راهی که دوست داره ولی نسبت بهش اطمینان نداره نمی گذاره.

در دوران دانشجویی علاوه بر درس خوندن، در جایی تدریس می کردم و طی ۴ سال به بهترین مدرس اونجا تبدیل شده بودم، مجموعه ازم خیلی راضی بود و بچه ها هم خیلی روش من رو می پسندیدن و به خاطر اختلاف کمی سنی ارتباط خیلی صمیمی با هم داشتیم و درآمدش هم قابل توجه بود؛ اما فقط یه نکته وجود داشت! من متعلق به اون کار نبودم! 

در یک فرآیند تصمیم گیری سخت بر ترس از دست دادن غلبه کردم و با درآمدی معادل یک دهم درآمد قبل به کاری که دوست دارم وارد شدم. بعد از چند سال نه تنها درآمد مناسبی داشتم بلکه روحیه خیلی خوبی هم داشتم. هم از اینکه بر ترسم غلبه کرده بودم و هم اینکه مشغول کاری بودم که دوستش داشتم. شاید همین حالا هم باز دچار این ترس هستم و لازم هست که دوباره بر اون غلبه کنم.

مولانا چقدر خوب در این زمینه توصیه می کنه که

خنک آن قمار بازی که بباخت هر بودش                          بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

و این یعنی وقتی آمادگی از دست دادن داشته باشی و بر این خطای شناختی و مانع ذهنی غلبه کرده باشی، حتما تصمیمات بهتری خواهی گرفت و دستاوردهات رو بیشتر دوست خواهی داشت