Menu
نویسنده مطلب : مرضیه نامجو

مطلب مورد بحث:

عادتها، رفتارها و تجربه‌ها: چگونه به خودتان انگیزه می‌دهید؟


انگیزه متغیر هست، در مورد خودم گاهی کمی نیاز به تشویق دیگران پیدا می کنم اما اغلب اوقات با برآوردن نیازهای کودک درونم به خودم انگیزه و انرژی میدم مثل تفریح کردن، استراحت کردن، کتاب خوندن، خلوت کردن و فکر کردن، نوشتن و مرور هدف ها، پیگیری و رصد انسانهای موفق توی حوزه خودم و انسانهایی که تا حدی الگوی من در زندگی هستن….

خصوصیات شخصیتی و کمال گرایی من که باعث میشه هیچ وقت بیکار نشینم و خودم رو به رویاهام نزدیک کنم به خاطر نیازهای روحی خودم و خانواده ام و در آخر عشق به زندگی و تجربه کردن دنیا و عشق به یادگیری ، هر روز بهم انگیزه انجام همه کارهای غیر ممکن رو میده