Menu
نویسنده مطلب : لیلا م

مطلب مورد بحث:

تأثیر مقایسه بر شادمانی | کبوتر با کبوتر، باز با باز؟


موضوع جالب و درستی است  تا مدت ها دوستانم  از بین کسانی بودند که شبیه من بودند شکست هایشان و تفکراتشان و باعث شده بود فرکانس های هم را جذب کنیم و چون همدیگر را مدام تایید می کردیم تغییر هم کمتر اتفاق می افتاد مثل اینکه مدام یک سنفونی را با هم در جهان اجرا می کردیم و مثلا شاد بودیم .

تا اینکه اتفاقی در زندگی من باعث شد که آن دوستان را کمتر ببینم و پس از آن رفتن به تورهای طبیعت گردی آدم های متفاوت با علایق عجیب و غریب ، بسیاری از باور های اشتباهم  را  تغییر داد و احساس آزادی بیشتری با آنها می کنم  و بیشتر خودم هستم.