Menu
نویسنده مطلب : ناصر زاهدی

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


توی شغل من خدمات متفاوت و تاثیر گذار و همچنین قدردانی برای استفاده از خدمات مجموعه ی ما بسیار مهمه.

من در این مورد تا حدود زیادی ضعیف عمل کردم.

بنظرم میتونم با ارسال هدیه برای اشخاصی که از خدمات ما بطور کامل استفاده نکردن و قدردانی از این اشخاص می تونه میکرو اکشن تاثیرگذاری برای من باشه