مریم - هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مریم

مطلب مورد بحث:

هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است


سلام  نمونه محاوره  روزانه و مقایسه ارزشهای ذهنی :

مهتاب عجب شانسی داشت نه خوشگله و نه  تحصیلات بالایی داره ولی با یه پسر خوشتیپ پولدار ازدواج کرده است .

با پسر پولدار و خوشتیپ ازدواج کردن  یه شانس بزرگه  و معیار گوینده  برای ازدواج  با یه مرد همین صفاته  و دیگر اینکه  معیار ازدواج با یه دختر زیبایی و تحصیلاته ..