Menu
نویسنده مطلب : امین گوهرانی

مطلب مورد بحث:

توسعه برند شخصی | باید برای ارتباطات برند برنامه‌ریزی کنید


موردی که این روزها به خصوص در پیج‌های سلبریتی‌های اینستاگرامی خیلی میبینیم:

درمورد همیشگی و مستمربودن (constancy) تفکر نه چندان درستی که به نظرم رایج شده اینه که استمرار رو با روزانه بودن ارسال پیام اشتباه گرفتند.

فارغ از تخصص و مهارت‌هایی که داریم، با افزایش بی رویه تعداد پیام‌ها و محتواهایی که ارسال میکنیم، به مرور زمان به خاطر حفظ کمیت، مجبور میشیم یا کیفیت رو پایین بیاریم و یا اصل (consistency) رو زیر سوال ببریم!

شاید اگر استمرار رو دوره‌ای‌بودن معنی کنیم اتفاقات بهتری برای این روند بیفته.