Menu
نویسنده مطلب : مصطفا میر

مطلب مورد بحث:

انواع اطلاعات در مذاکره


سلام

اطلاعات سفید: مواردی درباره محل زندگی، ساعت و روز کلاس ها و آب و هوا

اطلاعات سیاه: بزرگنمایی مخارج برای گرفتن پول بیشتر از خانواده

اطلاعات هرز: بعضی از درس ها آسان است و نمره ام در آن ها خوب است ولی بعضی استاد ها سخت گیرند و نمره نمی دهند.

اطلاعات نوروتیک: این ترم ۱۰ تا کلاس دارم هر استاد هم ۱۰۰ تا مقاله و کتاب معرفی می کنه که باید بخونم