Menu
نویسنده مطلب : جليل شجاع زاده

مطلب مورد بحث:

مکانیزم های دفاعی و کارکرد آنها در مذاکره


در مورد تمرین اول: بعضی وقتها که در تنبیه کردن فرزندانم زیاده روی می کنم ناخوداگاه بعد از آن خیلی مهربان می شوم الان می بینم که این یک واکنش ناخوداگاهی است که همان مکانیزم دفاعی است.

تمرین دوم. زمانی که در محیط کار در کارم کوتاهی می کنم وجدانم ناراحت می شود و بعد از آن ناخودآگاه برای توجیه این مساله افکاری مثل اینکه برای اینقدر حقوق دریافتی نباید بیش از این هم تلاش کنم ، در جای دیگه برای همین مقدار کار حقوق بیشتری از این دریافت می کنم و … به ذهنم خطور می کند که در واقع یک نوع مکانیزم دفاعی است.