Menu
نویسنده مطلب : محسن حیدری

مطلب مورد بحث:

پاسخ بیش از حد در رفتار سیستم ها (Overreaction)


پاسخ بیش از حد من را به یاد فیلم ماندگار “بچه های آسمان” انداخت. جایی که علی در اواخر مسابقه دو برای سوم شدن و بردن جایزه کفش (که نیاز خواهرش بود) با تمام وجود تلاش کرد و انقدر با قدرت دوید که در ثانیه های پایانی به جای آنکه سوم شود اول شد :)

(البته در این فیلم علی از اینکه اول شده بود و جایزه دیگری بجز کفش را برده بود ناراحت شد و گریه کرد!)