Menu
نویسنده مطلب : الهام

مطلب مورد بحث:

مشکلات کار تیمی اثربخش | تفکر گروهی یا گروه اندیشی


ممنون از مطلب خوبیتون. من اولین بار مفهوم تفکر گروهی را در کتاب اقتدار گرایی ایرانی در عهد پهلوی از دکتر سریع القلم خوندم  که ایشان در کتاب فوق، راجع به این که چرا ایرانی ها گروهی کار نمی کنند صحبت کرده بودند و خیلی زیبا و صریح واقعیت ها را گفته بودند. با توجه به این که سال هاست که در دانشگاه، مشغول کار تحقیقاتی هستم، واقعاً با این مشکل  در کار تیمی مواجه هستم و علت اصلی به نظر من وجود افراد کاریزماتیک در تیم، عدم نقد پذیری و انعطاف پذیری و این که شاید اگر نظرت را بگی در دراز مدت دچار مشکل بشی ، سبب شد افراد منفعل بشن و یکی دیگه که خیلی باهاش مواجه شدم، این که نظر و ایده ای که در جلسات گروه گفتی بعد توسط یک نفر دیگه انجام می شه و ایده را به نام خودش ثبت می کند به همین دلیل افراد ساکت و منفعل گوش می دهند تا ببینند بزرگان چه تصمیمی می گیرند