Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم صیادی

مطلب مورد بحث:

داستان گرگها: تنها داستان واقعی زندگی


من همیشه فکر می کنم انسانها بیشتر مورچه اند. تا گرگ. مورچه های کارگری که فقط کار می کنند. مورچه های سرباز برای کشتن و کشته شدن. و مورچه ملکه و دار و دسته اش که مفت می خورند و… کمتر کسی هم اونها رو می بینه. مورچه های کارگری که مرسدس بنز و فراری درست می کنتد یا جت های پونصد میلیون دلاری برای شاهزاده ها. یا مورچه های سربازی که در ویتنام و افغانستان و عراق کشته می شوند و می کشند تا شاهزاده ها بتوانتد روی بدن زنهای برهنه شام بخورند. و حاصل کار این مورچه های کارگر صدو ده تریلیارد دلاری که در بانکهای سویسی ذخیره شده بدون پرداخت مالیات. حتی پرداخت مالیات این مبلغ پول می تواند مشکلات مورچه های کارگر و سرباز را حل کند.