Menu
نویسنده مطلب : هادی هوشنگی

مطلب مورد بحث:

یک مثال از مدل کسب و کار و اهمیت آن | نستله و دستگاه نسپرسو


سلام

در حوزه بسته بندی

این شیوه کسب و کار با افزایش فردیت در جوامع مدرن کنونی رشد خوبی داشته است. سس های بسته بندی شده در سایز یک نفره (و یا سایر مواد غذایی که به صورت یک نفره عرضه میشوند برای مثال حتی رب انار) مثال دیگری از کوچک کردن بسته بندی و ارائه مدل دیگری از کسب وکار است کارخانه های تولیدی از آن استفاده میکنند.

در حوزه کاهش سرمایه گذاری اولیه

راه افتادن بسیاری از کسب و کارهای خدماتی ریشه در کاهش سرمایه گذاری اولیه دارند. شرکتهای پخش و توزیع، شرکتهای کرایه اتوموبیل و یا حمل بار و …. باعث کاهش سرمایه گذاری اولیه و خرد بسته خدماتی توسط مشتریان به قیمت بالا میشوند