Menu
نویسنده مطلب : کیوان کاوه

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


• آیا توسعه‌ی دانشگاه‌ها، موجب بهبود زندگی اقتصادی جوانان می‌شود؟
حال اگر اجتماع را به صورت یک سیستم در نظر بگیریم چنانچه قرار باشد توسعه دانشگاه ها سبب بهبود زندگی اقتصادی جوانان شود در واقع باید جوان با استفاده از آموخته های دانشگاهی خود بتواند شرایط اقتصادی خود را بهبود ببخشد. چگونه؟ در واقع فرد باید بتواند با استفاده از آموخته های دانشگاهی خود ارزش آفرینی کند؟ پس تا اینجا اولاً مشخص می شود که محتوای آموزش از وسعت حوزه دانشگاه مهم تر است. حال بر فرض مفید بودن مطالب آموزشی بایستی فضا و بستری برای به کارگیری مطالب آموخته شده وجود داشته باشد. این فضا یک فضای امن و پایدار اقتصادی است که در آن امنیت شغلی، ثبات، رونق، قدرت خرید و … در کنار هم وجود دارد.
برگردیم به فرض سیستم بودن اجتماع. آیا پس از توسعه دانشگاه، بستر بهره برداری از اجتاع وجود دارد؟ پر واضح است در صورت عدم توسعه این قسمت نه تنها داشنگاه سبب بهبود زندگی اجتماعی جوانان نمی شود بلکه موجبات سرخوردگی و شکست جوانان را هم فراهم می آورد چرا که جوان عملاً در قبال پرداخت عمر و هزینه خود دانش و مهارتی را آموخته که امکانی برای بهره برداری از آن وجود ندارد.
محدوده زمانی توسعه دانشگاه ها با هدف بهبود شرایط اقتصادی جوانان چه مقدار است؟
می توان گفت تا زمانی می توان از اهرم دانشگاه برای یهبود شرایط زندگی اقتصادی جوان استفاده کرد که تعادل خروجی دانشگاه و بستر اقتصادی برقرار باشد یعنی هم فضای بهره برداری فراهم باشد هم تعداد و میزان دانش آموخته با تقتضا و نیاز واقعی بیرون همخوان باشد.
محدوده اثر این راه حل چقدر است؟
می توان گفت استفاده از این راه حل، در صورت برقراری تعادل سیستم، چرخه پایداری را به وجود می آورد که هر بخش مجدداً سبب تقویت طرف مقابل و در نهایت تقویت کل سیستم و اجتماع می شود و برعکس شکست و عدم تعادل سیستم باعث نتیجه عکس و در نهایت توقف کلی سیستم و اجتماع خواهد شد.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟