- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: تسلط بر انگشتان


با هاتون موافقم در این دوره از زندگی کودکان ما متاسفانه فقط کار با تبلت ، موبایل و .. را می آموزند و کارهایی  که ما در بچگی انجام می دادیم ، تقریبا کنار رفته است.  در زمان ما در فصل تابستان دخترها در کنار مادرشان و یا در کلاسها ی آموزشی به آموزش انواع هنرها می پراختند و پسرها هم در کنار پدرشان و یا از طریق شاگردی در مغازه ها آموزش می دیدند. اما حالا چی ، با تعطیل شدن مدارس کودکان عزیز ما  عمدتا به بازی با ابزارهای الکترونیکی می پردازند و یا در نهایت در کلاس زبان و ورزش ثبت نام می کنند . همه قرار است در این کشور مهندس یا دکتر شوند . چه کسی قرار است کارهای دیگر را داشته باشد ، خدا عالم است!!!!