Menu
نویسنده مطلب : سعید میربرون

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


دوش گرفتن رو معمولا راه حل مناسبی برای شروع روند بهبود در نظر میگیرم
سعی میکنم در محیط های بسته (خانه، محل کار) نمونم
ورزش اغلب کمک کرده (پیاده روی و دویدن در مکانهای عمومی مثل پارک یا مجموعه های ورزشی، استخر یا یک ورزش دسته جمعی)
صبح زود بیدار شدن (البته احتمالا این مورد عمومی نباشه)
رفتن به تئاتر یا کنسرت موسیقی یا برنامه های جمعی
سعی در دستیابی به موفقیت های کوچیک (مثل یادگیری معنی چند لغت)
مسافرت کوتاه (تجربه مسافرت های طولانی خیلی خوب نبودند و بعد از مدتی اضطراب داشتم)
اخیرا متمم خوانی هم اضافه شده
در موارد طولانی تر آموزش یک زبان یا مهارت (فکرکنم جنبه سرگرم شدن) یا حتی تغییر شغل کمکم کرده