- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : مسعود ملک پور

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


– آیا با این موفقیت به همه اهدافی که میخواستم رسیدم؟ شاید از همان اول هدف گذاری خوبی نداشتم.

– آیا واقعا با این موفقیت حالم نسبت به خودم بهتر شده یا فقط ظاهر بیرونی ام فرد موفقی را نشان میدهد.

-آیا این سطح از موفقیت ارزش تمام هزینه هایی که کرده ام را داشته؟