Menu
نویسنده مطلب : علیرضا

مطلب مورد بحث:

ارزش پیشنهادی برند | Brand Value Proposition


سلام
یک برند که ارزش پیشنهادی اعلام شده توسط برند با ارزش ادراک شده توسط مشتری تفاوت دارد؛  صحت ! (محصولات شستشو و نرم کننده مو) این برند ارزش پیشنهادی کیفیت همراه با اصالت را بیان می کند اما آنچه ادارک می شود قیمت ارزان و دردسترس بودن است.
در مورد سه نوع وعده عملکردی، احساسی و بیان خود برای یک برند، می توانم یوروپن را مثال بزنم، وعده کارآیی بالا و راحت نوشتن را درکارایی دارد و ادارک من هم به عنوان یک مشتری قدیمی این برند همین است، ایجاد حس تعلق به جامعه ای از مشتریان یا هواداران این برند حس قرارگرفتن در یک گروه اجتماعی اهل نوشتن و شایدمیانسال را به من منتقل می کند شاید وعده احساسی یورپن هم همین بوده است. با استفاده از محصولات این برند به نوعی توان متوسط مالی و اهمیت دادن به نوشتن (نه تایپ کردن) را منتقل می کنم با داشتن آن در گوشه ی جیب پیراهن یا در دست گرفتن هنگام گفتگو ها و جلسات بیانی از خود را که اهل نوشتن، اهل کسب و کار و شاید کمی ثروتمند را منتقل می کنم به دیگران، احتمالاً! :)