Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ


بحث فوق العاده مهمی که متاسفانه در سیستم آموزش و پرورش مهجور مانده این است که مدارس ما، به شرح و بسط رشته های دانشگاهی در مقاطع پایینتر(سال های آخر دبیرستان) غالبا نمی پردازند.

این باعث می شود تا دانشجو معمولا جغرافیای محل تحصیل، برند یا اسم دانشگاه و…به عنوان اولویت خود قلمداد کند تا خود رشته و علاقه فردی. در این خصوص با هزینه بسیار اندک می توان از تجربیات دانشجویان استفاده نمود که در رشته خود موفق هستند و با ارائه توضیحاتی هر چند کلی می توانند رشته خود را معرفی کنند. این یک میکرواکشن است که در نهایت باعث بالارفتن سطح امید به زندگی دانشجو  و در ضمن فرد مؤثرتر برای کشور خود خواهد شد.

و البته در خود دانشگاه هم:

من به عنوان یک دانشجو، خیلی خوب ارتباط این ریزگام ها را با دانشگاه احساس می کنم. اگر بتوانیم این فرهنگ را در دانشجویان تثبیت کنیم که به جای مطالعه درس های ترم فعلی در شب امتحان، به عنوان میکرواکشن “بعد از تدریس درس یک مرور و جمع بندی اجمالی از درس داشته باش” خود تحولی عظیم در یادگیری دانشجو و به کاربستن آن حتی در محیط کار به خواهد بود.