Menu
نویسنده مطلب : محسن حیدری

مطلب مورد بحث:

مسائل چند ریشه‌ای: زنبورهایی که ناپدید می‌شدند


مشکل: عدم کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی در ایران
ریشه‌ی اصلی مشکل از نگاه جامعه: عدم ارتباط صنعت و دانشگاه
سایر عوامل: ۱- تب مقاله بین اساتید و دانشجویان؛ چرا که هم برای ارتقای اساتید و هم برای پذیرش دانشجو در مقطع دکتری، مقاله یکی از فاکتورهای اساسی است و این موضوع باعث می شود که اساتید و دانشجویان بدون توجه به نیازهای واقعی کشور صرفا به مسائلی بپردازند که منجر به چاپ مقاله شود.
۲- عدم وجود یک دیتابیس مناسب از نیازهای صنایع و سازمان های مختلف کشور که پژوهشگران بتوانند با مراجعه به آن از نیازهای واقعی کشور مطلع شوند و در راستای آن گام بردارند.
۳- دولتی بودن صنایع و سازمان های مهم کشور و در نتیجه عدم وجود رقابت و عدم نیاز به تحقیق و توسعه برای زنده ماندن در فضای رقابتی.
۴- عدم آشنایی دانشجویان با فضای کسب و کار و راه اندازی مشاغل دانش بنیان و نبود آموزش مناسب در دانشگاه ها در این زمینه
۵- کمبود شرکت های کارگزاری و واسطه برای رصد بازار و مشاوره دادن به گروه های دانشجویی در انتخاب موضوع، تحلیل بازار و تجاری سازی