Menu
نویسنده مطلب : زینب امیرحمیدی

مطلب مورد بحث:

افسردگی چیست؟ نشانه ها و علائم افسردگی چه هستند؟


من معمولاً در اینجور مواقع بیشتر موسیقی گوش می کنم، وقت زیادی به بازی با کودکان اختصاص میدم. احساسات منفی ام رو روی کاغذ میارم، پیاده روی می کنم، به ظاهرم بیشتر توجه می کنم مثلا لباس های رنگی تر و شادتر می پوشم، ناخن هام رو لاک قرمز می زنم (!!!! در بیشتر مواقع این مورد، خوب جواب میده!!!) و با دوستان نزدیکم صحبت می کنم، کمتر توی خونه می مونم و به هر زحمتی شده خودمو از خونه می کشم بیرون تا از اکسیژن تازه و نور دل انگیز آفتاب بهره بیشتری ببرم.