Menu
نویسنده مطلب : مریم رضایی

مطلب مورد بحث:

درباره اعتراف به اشتباهات


نظر من این است که ما اشتباه نمی کنیم. بار ها شنیده ایم که انسان جایز الخطاست؛ در حالی که به نظر من انسان هرگز خطا نمی کند. انسان در هر زمان با توجه به سطح آگاهی اش، بهترین انتخاب را می کند و بهترین تصمیم را می گیرد. سالها بعد از یک سطح دیگر آکاهی به آن می نگرد و این فرد جدید که دیگر آن فرد زمان تصمیم نیست؛ آن تصمیم را اشتباه ارزیابی می کند. من امروز حق ندارم تصمیمات آن فرد را ارزیابی کنم و یا بخاطر آنها احساس گناه کنم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟