Menu
نویسنده مطلب : رحیم

مطلب مورد بحث:

خطای تمرکز بر آخرین اطلاعات


این خطا ها معمولآ در ارتباطات بین افراد قابل مشاهده است بعضی از ما  ، افراد را براساس اخرین باری که باهشون ملاقات کردیم و هر چقدر مدت زمان طولانی تر از ملاقات ما گذشته باشد ( مثلا چند سال )ملاقات آخری وزن بیشتری نسبت به سایر برخوردهایش(قبلی اش )دارد و در قضاوت کردن در مورد فرد تاثیر بیشتری می گذراد.