Menu
نویسنده مطلب : وحید دارابی

مطلب مورد بحث:

استراتژی ادغام عمودی کسب و کارها و مزایا و معایب آن


یکی از مزایای که با ادغام عمودی از دست می‌رود، مزایای برون‌سپاری است.

یکی دیگر از خطرات و معایب آن، از دست دادن چابکی سیستم، است. یعنی تصمیماتی که در یک مجموعه‌ی کوچک به سادگی اتخاذ می‌شد، اکنون به سختی اتخاذ می‌شود، چون ذی‌نفعان بیشتر شده‌اند و نیز سخت‌تر اجرا می‌شود، چون مجریان بیشتری درگیر شده‌اند.