Menu
نویسنده مطلب : بهزاد رجبی

مطلب مورد بحث:

فوبیای تصمیم گیری | ریشه تردید در تصمیم گیری


اجازه بدید من هم نظرم رو به شکل دیگه ای بیان کنم.
من تصورم از تصمیم گیری به این شکل هست که هر تصمیم بزرگ و کوچکی در زندگی مثل کاشتن بذر در دل خاک هستش.با ی تصور کوچک از مراحلش، از نیت برای کاشت و رفتن و مشقتهای کاشت و محیا کردن فضای رشد برای بذر شما آخرش واقعا نمیدونید که چه اتفاقی قرار هست برای بذر شما بیفته. حالا با ی معادل سازی ذهنی میشه راحتر درک کرد که فرضاً مهاجرت هم مثل کاشتن بذر می مونه و واقعا شما نمیدونید برداشت خوبی از این عمل به دست میارید یا نه.
پس در هر تصمیم عواملی که در متن ذکر شد و عواملی که قطعا خیلی از دوستان در کامنت ها قرار دادن حکم ایجاد محیط نامناسب برای عدم برداشت نتیجه درست میشه.
امیدوارم که تونسته باشم منظورم رو خوب رسونده باشم.