Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

چرخه گارتنر (سیکل هایپ تکنولوژی)


بارزترین مثالی که به ذهن من خطور می کند، عینک گوگل (Google Glass) است. من به وضوح بخش صعودی (سبز رنگ) این تکنولوژی را بخاطر دارم. در ابتدا که سرگئی برین در یک نمایش عمومی از نمونه اولیه این عینک استفاده کرد، گمانه زنی ها و صحبت ها درباره ی آن شدت گرفت؛ عینک ها بصورت خیلی محدودی عرضه می شدند، هرکسی سعی می کرد کاربردهای مختلفی برای آن تصور کند از پیشنهادات گوگل گلس در یک پیاده روی یا خرید روزانه گرفته تا کارگران در حال کار در خط مونتاژ و حتی در حین عمل جراحی.

اما بتدریج با عرضه گسترده تر گوگل گلس، بازبینی ها و نقدهای بسیاری درباره آن صورت گرفت. نگرانی ها درباره فیلم و عکس گرفتن بدون اجازه از افراد و تجاوز به حریم خصوصی آن ها شدت گرفت، برخی از شرکت ها علامت هایی مبنی بر ممنوع بودن استفاده از عینک گوگل در ساختمان هایشان نصب کردند. کاهش ایمنی در اثر حواس پرتی هایی که عینک ایجاد می کند، بخصوص در مواقع حساسی مثل رانندگی، نمونه دیگری از مسائلی بود که بتدریج باعث شدند تب عینک گوگل کاهش یابد.

و اما در حال حاضر که این تکنولوژی در مرحله بهره وری با ثبات (ناحیه سیاه رنگ) است، جایگاه واقعی خود را پیدا کرده و بیشتر بعنوان یک ابزار برای افزایش بهره وری کارگران (کسانی که کارهای یدی بیشتری دارند) و کاهش زمان تولید معرفی می شود.

(وبسایت عینک گوگل)