Menu
نویسنده مطلب : احسان عسکری

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک پروژه موفق چیست؟


من پروژه الف را انتخاب می کنم. چراکه در زمینه کاری خودم هست.

انتظارات من از طراح وب سایت این است که ابتدا طرح اولیه سایت را به من بدهد. بعد از تاییدیه، پیاده سازی آن را شروع کند. پیاده سازی باید با استفاده از css,html,js برای طراحی UI و laravel برای backend باشد. همچنین نیاز است سایت طراحی شده ریسپانسیو بوده و امن سازی های لازم در کد اجرا شود.