Menu
نویسنده مطلب : حورا رضایی

مطلب مورد بحث:

در کدام حوزه تسلط کلامی نیازمند تمرین بیشتر هستیم؟


تمرین جالبی بود. حدود ۲۷۰ کلمه در مورد این موضوع صحبت کردم : ” دقیقا یک سال دیگر در همین روز، خودتان و زندگیتان چه تفاوت هایی با امروز خواهد داشت؟ “.
برای اینکه این تمرین رو توی دفترم داشته باشم و تعداد کلمات رو هم راحت تر بشمرم، فایل رو توی دفترم پیاده کردم. بعضی از عبارات بدون تاکید خاصی تکرار شده بودن و یه جاهایی هم موضوع صحبت هام تکراری بود. سرعت صحبت کردنم نه خیلی زیاد بود نه خیلی کم. یه جاهایی هم مکث غیر ضروری داشتم. لحن و آوام هم جای کار داره.
با این که این مسائل رو از قبل می دونستم، اما تا حالا تصمیم جدیی در موردشون نگرفته بودم. متشکرم که به جدی شدن تصمیمات خوب کمک می کنید.