Menu
نویسنده مطلب : پوریا رضایی

مطلب مورد بحث:

گرفتار کدامیک هستید: مشکل سیستمی یا مشکل در سیستم؟


افزایش نرخ سود بانکهای خصوصی

فرض کنید در کشوری یک بانک خصوصی برای جذب منابع بیشتر اقدام به دادن نرخ سود بیش از سود مصوبه بانک مرکزی میکند. در این حالت به دلیل اینکه مزیت رقابتی ایجاد شده تا مدت محدودی منابع مشتریان بانک های دیگر را جذب می نماید. از این رو رقبا برای جلوگیری از خروج منابع مجبورند نرخ سود خود را افزایش دهند. در این حالت مجددا همه بانکها در شرایط برابر قرار گرفته و صرفا هزینه بانکها افزایش یافته است. در نتیجه این اقدام علاوه بر اینکه در طول زمان هزینه زیادی به بانکها تحمیل میکند، تاثیر منفی روی اقتصاد کشور نیز خواهد داشت.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟